Alma Bobergs Stiftelse

Alma Boberg 1908 Alma Boberg 1908

Etelhems sockenkyrkoråd fördelar årligen avkastningen från Alma Bobergs fond till alla skolelever i grundskola eller gymnasium, boende och folkbokförda i Etelhem socken.
 

Nya rutiner gällande utbetalning från Alma Boberg stiftelse:
Med anledning av GDPR samt skolans möjligheter att ge ut uppgifter till Alma Boberg stiftelsen, har rutinerna förändrats.
Följande gäller framöver:
I enlighet med Alma Bobergs testamente av den 15 januari 1932 fördelas medel ut till elever på 2 sätt:

  1. Stipendium till elever skrivna i Etelhem från årskurs 1 upp till avslutat gymnasium-
  2. Behövande av stipendium till särskilt ändamål som tex. syn, hörsel, läshjälpmedel.

Förändringen är att vårdnadshavare till berörd elev måste ansöka även gällande punkt 1 vilket tidigare hanterades av Alma Boberg stiftelsen.