Hembygdsförening

Etelhems hembygdsförening bildades 1973 med Gun-Britt Lautin som förste ordförande. Sven Pettersson, Nygårds, testamenterade en summa pengar som grundplåt till ett hembygdsmuseum, därför bildades föreningen.

Medlemsutvecklingen har varit positiv från 60 vid starten till nuvarande ca 144 medlemmar.
Föreningen äger ett hus i järnvägsparken. I detta hembygdsmuseum har man samlat gamla föremål i betydande mängd från bygden, även en fotosamling.

Man har rustat en kvarn, museibyggnaden och har byggt en troltun runt järnvägsparken som föreningen äger. Ängshävd-avtal med Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen.

Järnvägsparken
Järnvägsparken

Kontakt

Yngve Widén - Föreningens ordförande
Tel: 0498-494047 eller 070-3672337
eller maila info-ansvarig Camilla på

e-post: hembygdsforeningen@etelhem.nu

Besök gärna Hageby vandringsled, vilken är finansierad av Jordbruksverket och Leader Gute.

Lättast att börja sin vandring runt Hageby är att parkera vid Bändesborg

Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)
Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)