Hembygdsföreningen

Välkommen till vår förening och några av de aktiviteter vi arbetar med och brinner för!

För att ta del av våra aktiviteter; se Bygdegårdens kalender (se fliken till vänster)  eller socknens facebooksida: Ett levande Etelhem

Det går även bra att kontakta föreningens ordförande; se mer information under Kontakt!

Styrelsens medlemmar 2019
Ordförande:   Camilla Lönnerby Larsson
Vice ordf.:        Ola Eriksson
Sekreterare:   Ingela Johansson
Kassör:             Bertil Hallbom
Ledamot:        Jonas Fredriksson
Ledamot:        Jörgen Åkerman
Ledamot:        Marlene Lautin
Suppleant:     Matilda Bengtsson
Suppleant:     Rickard Norrby
Suppleant:     Eric Johansson

 

Besök gärna Hageby Vandringsled (mer info under fliken Hageby vandringsled).

Vandringsleden är finansierad av Jordbruksverket och Leader Gute.
 

Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)
Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)