Hembygdsföreningen

Välkommen till vår förening och några av de aktiviteter vi arbetar med och brinner för!

För att ta del av våra aktiviteter; se Bygdegårdens kalender (se fliken till vänster)  eller socknens facebooksida: Ett levande Etelhem

Det går även bra att kontakta föreningens sekreterare; se mer information under Kontakt!

Styrelsens medlemmar 2020
Ordförande:   Eric Etelwest
Vice ordf.:        Ola Eriksson
Sekreterare:   Camilla Lönnerby Larsson
Kassör:             Roger Hansson
Ledamot:        Jonas Fredriksson
Ledamot:        Ingela Johansson
Ledamot:        Marlene Lautin
Suppleant:     Per Widerström
Suppleant:    Johnny Wahlgren
Suppleant:     Kenneth Larsson

Besök gärna Hageby Vandringsled (mer info under fliken Hageby vandringsled).

Vandringsleden är finansierad av Jordbruksverket och Leader Gute.
 

Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)
Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)