Hembygdsföreningen

Välkommen till vår förening och några av de aktiviteter vi arbetar med och brinner för!

För att ta del av våra aktiviteter; se socknens facebooksida: Ett levande Etelhem
 

Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)

Besök gärna
Hageby Vandringsled 
(mer info under fliken
Hageby vandringsled).
 

Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Kohagen vid Bändesborg och parkeringen (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)
Vandringsleden är finansierad av Jordbruksverket och Leader Gute.


Styrelsens medlemmar 2022
Ordförande:   Eric Etelwest
Vice ordf.:        Ola Eriksson
Sekreterare:   Ingela Johansson
Kassör:             Roger Hansson
Ledamot:        Jonas Fredriksson
Ledamot:        Anna Hård
Suppleant:     Marlene Lautin
Suppleant:     Per Widerström
Suppleant:    Johnny Wahlgren
Suppleant:     Kenneth Larsson