Etelhems LRF-avdelning

Styrelsen 2018
 

Ordförande: Karl-Gustav Svensson
Vice ordförande: Jan-Ola Johansson
Sekreterare: Kristoffer Larsson
Kassör: Lars Körkander
Ledamot: Bo Melin
Ledamot: Eric Johansson
Ledamot: John Svensson
 

 
       20180729
Angående torkan 
           LRF arbetar intensivt med denna fråga , och har skickat ut formulär som vi sedan skall sammanfatta och se hur mkt foder som kanske kommer att fattas för var o en. Ni har nog fått ett mejl om detta.   Vi kommer att kalla till ett möte i avd. med alla medl.  nu de närmaste dagarna . MVH Ordf.