Etelhems LRF-avdelning

Styrelsen 2017
 

Ordförande: Karl-Gustav Svensson
Vice ordförande: Jan-Ola Johansson
Sekreterare: Kristoffer Larsson
Kassör: Lars Körkander
Ledamot: Bo Melin
Ledamot: Eric Johansson
Ledamot: John Svensson
 

Gym för alla LRF:are!

Etelhems LRF sponsrar alla medl. med gymavgiften till Gymbodi mot uppvisande av kvitto till kassören Lars Körkander.
200 kr för halvårskort, 400 kr för helårskort. Erbjudandet gäller till och med 30 september 2017.
Lars telefon: 0706288344 E-post: korkander@telia.com
Vid frågor kontakta ordförande Kalle Svensson mobil: 0707414281.

Förlsagsvis träffs vi torsdagkvällar kl. 20.

Julbord den 2 december!

Etelhems LRF är medarrangör till jultallriken  den 2/12.