Etelhems LRF-avdelning

Styrelsen 2017
 

Ordförande: Karl-Gustav Svensson
Vice ordförande: Jan-Ola Johansson
Sekreterare: Kristoffer Larsson
Kassör: Lars Körkander
Ledamot: Bo Melin
Ledamot: Eric Johansson
Ledamot: John Svensson
 

 Nu förlänger vi erbjudandet om  Gym för alla LRF:are i Etelhem året ut !

Etelhems LRF sponsrar alla medl. med gymavgiften till Gymbodi mot uppvisande av kvitto till kassören Lars Körkander.
200 kr för halvårskort, 400 kr för helårskort i rabatt. Erbjudandet gäller till och med 31/12 2017.
Lars telefon: 0706288344 E-post: korkander@telia.com
Vid frågor kontakta ordförande Kalle Svensson mobil: 0707414281.
Det är nyttigt med en social samvaro , även icke lrf-are är välkomna.
Förlsagsvis träffas vi torsdagskvällar kl. 20. 

 God Jul och Gott Nytt År  Önskar vi alla Etelhemsbor och alla utsoknes.