Etelhems LRF-avdelning

Styrelsen 2017
 

Ordförande: Karl-Gustav Svensson
Vice ordförande: Jan-Ola Johansson
Sekreterare: Kristoffer Larsson
Kassör: Lars Körkander
Ledamot: Bo Melin
Ledamot: Eric Johansson
Ledamot: John Svensson
 

Nytt erbjudandet om  Gym för alla LRF:are i Etelhem till den sista Maj !

Etelhems LRF sponsrar alla medl. med gymavgiften till Gymbodi mot uppvisande av kvitto till kassören Lars Körkander.
200 kr för halvårskort, 400 kr för helårskort i rabatt. Erbjudandet gäller till och med 31/5 2018.
Lars telefon: 0706288344 E-post: korkander@telia.com
Vid frågor kontakta ordförande Kalle Svensson mobil: 0707414281.
Det är nyttigt med en social samvaro , även icke lrf-are är välkomna. Ni vet att det är friskvård !
Förlsagsvis träffas vi torsdagskvällar kl. 20.  Beslutet om detta togs på årsmötet . Jag hoppas att fler nappar på erbjudandet så att vi träffs med svett i pannan.