Kretsen för Etelhem-Ardre-Ljugarn

Bifogar kallelse till årmöte februari 17 

Bifogar dagordning för årsmötet

Bifogar verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för år 2018.

Valberedningen har inte någon kadidat till styrelseordförande. Valberedningen samt styrelsen har följande förslag till val samt beslut under punkt 8 + 9.