Bygdegårdsförening

Bygdegårdsföreningens hemsida hittar du här: https://bygdegardarna.se/etelhem/

Styrelse
Ordförande: Maria Berglund
Vice ordförande: Camilla Körkander
Kassör: Göran Bengtsson
Sekreterare: Tore Berggren
Ledamot: Bertil Hallbom
Ledamot: Nils Selin
Ledamot:Pether Budin
Suppleant: Peter Larsson
Suppleant: Julia Krusell