Historia

Etelhems hembygdsförening bildades 1973 med Gun-Britt Lautin som förste ordförande. Sven Pettersson, Nygårds, testamenterade en summa pengar som grundplåt till ett hembygdsmuseum, därför bildades föreningen.

Medlemsutvecklingen har varit positiv från 60 vid starten till nuvarande ca 144 medlemmar.
Föreningen äger ett hus i järnvägsparken. I detta hembygdsmuseum har man samlat gamla föremål i betydande mängd från bygden, även en fotosamling.

Man har rustat en kvarn, museibyggnaden och har byggt en troltun runt järnvägsparken som föreningen äger. Ängshävd-avtal med Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen.

Järnvägsparken
Järnvägsparken