Kontakt

- Föreningens ordförande: Yngve Widén
Tel: 0498-494047 eller 070-3672337
- Informationsansvarig Camilla Lönnerby Larsson;  hembygdsforeningen@etelhem.nu