Uppsägning av abonnemang
I Etelhem Fibers Ekonomiska Förening
Uppsägning ska ske skriftligen till föreningen och avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägning.

Medlemsansökan
Följ länken här bredvid för att komma till information för  ansökan om nyanslutning samt medlemssap i Etelhems Fiberförening.