Välkommen till Etelhem

Etelhem är beläget på södra Gotland, ca. 4 mil söder om Visby. Socknen har ca 300 invånare och är en aktiv socken med ett rikt föreningsliv.
I Etelhem finns Sigvalde träsk, som är en av Gotlands största insjöar med badplats, flera vackra ängen, vandringsled, motionsspår, gym och flera krukmakerier.

Besök gärna socknens sida på Facebook:
Ett levande Etelhem

Foto: Britt Kiderud

På gång i Etelhem