Historik Alma Bobergs Stiftelse

Alma Boberg var en ensamstående dam som drev ett litet lantbruk vid korsningen i närheten av kyrkan, adress Etelhem Hageby 804. Alma var född 1890 och gick bort 1949.

Vid sin bortgång hade hon 1948 testamenterat sin kvarlåtenskap till olika föreningar i Etelhem, däribland Etelhems skolråd. Etelhem var då en egen kommun. Testamentet till skolrådet var en aktiepost på 28.000kr, och testamentets avkastning skulle gå till förtjänta och behövande elever i Etelhems tre skolor (småskola, mellan skolan samt storskola).

Första utdelningen var 1952, då ett antal elever fick en bok i premie på skolavslutningen i kyrkan. Etelhems kommun gick efter en tid upp i Ljugarns kommun, då fick kyrkorådet i Etelhem hand om fördelningen tillsammans med lärarna. Efterhand blev avkastningen så stor att samtliga elever fick en summa pengar man kunde även ansöka om medel till glasögon, skolresor m.m.

År 2001 kallades Åke Körkander och Sigfrid Pettersson in till kommunens konsult och servicekontor. Kommunen ville då ta över fördelningen från fonden. Man motsatte sig detta och stod fast vid att fördelningen låg kvar i Etelhem. Nu gjordes en permutation d.v.s. man ändrade fonden till en stiftelse, samt att även gymnasieelever fick ta del av avkastningen. Samtidigt blev det nya revisorer i kommunen som hårdrog att fördelningen skulle ske enligt testamentet.

För närvarande sköts fördelningen av en kommitté inom Etelhems sockenkyrkoråd.

/ Åke Körkander
 Etelhem februari 2019