Alma Bobergs Stiftelse

Alma Boberg 1908 Alma Boberg 1908

Etelhems sockenkyrkoråd fördelar årligen avkastningen från Alma Bobergs fond till skolelever i grundskola eller gymnasium, boende och folkbokförda i Etelhem socken.
 

Rutiner gällande utbetalning från Alma Boberg stiftelse

Följande gäller:

I enlighet med Alma Bobergs testamente av den 15 januari 1932 fördelas medel ut till elever på 2 sätt:

  1. Stipendium till elever skrivna i Etelhem från årskurs 1 upp till avslutat gymnasium.
  2. Behövande av stipendium till särskilt ändamål som tex. syn, hörsel, läshjälpmedel.

Vårdnadshavare till berörd elev eller eleven själv när den har blivit myndig måste ansöka gällande både punkt 1 och 2.