Rutiner sökande

I enlighet med Alma Bobergs testamente av den 15 januari 1932 fördelas medel ut till elever på 2 sätt:

  1. Stipendium till elever skrivna i Etelhem från årskurs 1 upp till avslutat gymnasium.
  2. Behövande av stipendium till särskilt ändamål som tex. syn, hörsel, läshjälpmedel.

Rutiner för ansökan enligt punkten 1

Vårdnadshavaren/elev(myndig) som söker måste själv logga in och hämta utlåtande från SchoolSoft eller annan elevplattform. Ett omdöme för elev årskurs 1-5. Från årskurs 6 betyg samt eventuellt omdöme om det behövs för att komplettera betyg.

Gällande SchoolSoft gör du så här:
Gå in under elevens ämnesmatris och välj ett ämne som eleven har presterat bra i och skriv ut. Läraren måste ha lämnat en kommentar i kommentarsfältet och en färgmarkering under aktuellt steg ska framgå. Om inte uppgifterna finns kontakta elevens mentor eller skola som får bistå med ett omdöme.

Elevplattformar där motsvarande uppgifter inte kan hämtas, kontaktas skola för omdöme.

Observera: Uppgifter från skolan måste hämtas ut innan vårterminens slut. Betygen får eleven efter avslutat läsår. Se nedan för inlämningsdatum. 
Vid ansökan ska följande dokument bifogas: betyg (från åk. 6 ) bifogas vid varje ansökan och eventuellt utskrift från elevplattform/omdöme enligt ovan. Den korta ansöknings-/inlämningsperioden beror på att viss elevplattform rensas efter juni månads utgång.

Rutiner för ansökan enligt punkten 2

(Hushållets deklarerade årsinkomst får totalt uppgå till 325 500 kronor för en familj med 2 vuxna och 2 barn.)

Enligt punkten 2 i testamentet kan medel sökas för behövande elever till särskilt ändamål som tex. syn, hörsel, läshjälpmedel.

Av ansökan ska följande framgå: en förklaring till vad stipendiet ska användas till och uppgift på familjens deklarerade årsinkomst.

Ansökan enligt punkt 1 och 2 skall lämnas in senast den 25 juni 2023.

Ansökan gällande läsåret 2022/2023 lämnas till sockenkyrkorådets arbetsgrupp för Alma Bobergs stiftelse:
Maria Berglund
Etelhem Levide 620
623 74 Stånga

070-743 20 68, mia_berglund@telia.com 

Se bifogat dokument för ansökan: