Rutiner sökande

I enlighet med Alma Bobergs testamente av den 15 januari 1932 fördelas medel ut till elever på 2 sätt:

  1. Stipendium till elever skrivna i Etelhem från årskurs 1 upp till avslutat gymnasium.
  2. Behövande av stipendium till särskilt ändamål som tex. syn, hörsel, läshjälpmedel.

Rutiner för ansökan enligt punkten 1

Vårdnadshavaren/elev(myndig) som söker måste själv logga in och hämta utlåtande från Unikum eller annan elevplattform. Ett omdöme för elev årskurs 1-5. Från årskurs 6 betyg samt eventuellt omdöme om det behövs för att komplettera betyg.

Gällande Unikum gör du så här:

För att komma åt elevers skriftliga omdömen på Unikum gör du på följande vis:
Logga in på appen Unikum familj.
När du kommit in på startsidan klickar du längst ned i högra hörnet på nio prickar där det står ”Mer”.
Du kommer då till ” Dina verktyg”
Du klickar då på ” Kunskaper” och väljer aktuellt barn.
Det kommer upp en blå ruta där det står ”Öppna … kunskaper i Unikum”. Klicka på den.
Nu har du kommit till kunskaper och väljer ett ämne som du klickar på.
Finns det en skriftlig kommentar i ämnet kommer den synas nu. Välj annars ett annat ämne. Skriv ut.
Lycka till!

Elevplattformar där motsvarande uppgifter inte kan hämtas, kontaktas skola för omdöme.

Observera: Uppgifter från skolan måste hämtas ut innan vårterminens slut. Betygen får eleven efter avslutat läsår. Se nedan för inlämningsdatum. 
Vid ansökan ska följande dokument bifogas: betyg (från åk. 6 ) bifogas vid varje ansökan och eventuellt utskrift från elevplattform/omdöme enligt ovan. Den korta ansöknings-/inlämningsperioden beror på att viss elevplattform kan rensas efter juni månads utgång.

Rutiner för ansökan enligt punkten 2

(Hushållets deklarerade årsinkomst får totalt uppgå till 325 500 kronor för en familj med 2 vuxna och 2 barn.)

Enligt punkten 2 i testamentet kan medel sökas för behövande elever till särskilt ändamål som tex. syn, hörsel, läshjälpmedel.

Av ansökan ska följande framgå: en förklaring till vad stipendiet ska användas till och uppgift på familjens deklarerade årsinkomst. Tänk på att medlen behöver sökas i förskott.

Ansökan enligt punkt 1 och 2 skall lämnas in senast den 23 juni 2024.

Ansökan gällande läsåret 2023/2024 lämnas till sockenkyrkorådets arbetsgrupp för Alma Bobergs stiftelse:
Maria Berglund
Etelhem Levide 620
623 74 Stånga

070-743 20 68, mia_berglund@telia.com 

Se bifogat dokument för ansökan: