Bästa medlem i fiberföreningen

Nu är det äntligen dags att få den nya utrustningen och den kommer att delas ut av oss i styrelsen vid två olika tillfällen.

Utlämningstillfälle 1 onsdagen den 22 mars kl. 18-21 i Etelhems bygdegård.

Utlämningstillfälle 2 lördagen den 15 april kl. 09-12 i Etelhems bygdegård.

Vid förhinder går det bra att skicka bud med någon annan medlem eller kontakta områdesansvarig som ni hittar här på hemsidan.

Vid båda dessa tillfällen kommer vi att demonstrera hur den nya utrustningen installeras.
I och med det nya avtalet med Telia får varje hushåll en router och två nya tv-boxar.
Boxarna och routern samt fiberkonvertern (burken före routern) tillhör fastigheten och ska finnas kvar i fastigheten efter ett eventuellt ägarbyte.
Du behöver installera de nya boxarna senast vecka 19. Under vecka 20 kommer en systemuppdatering att genomföras för vår förening och de gamla Motorola-boxarna upphör då att fungera.
 
Vi kommer även dela ut utbytesbatteri till er UPS, vilket ni på eget ansvar får byta.
 
OBS: Ni som inte har BankID behöver kontakta Telias kundtjänst på 020-20 20 70 snarast för att få en personlig kod som krävs för att installera TV-boxarna. Gör detta i god tid.
 
Vid fel på utrustningen, kontakta Telia på 020 – 20 20 70. Ny utrustning ingår i avtalet.
Hälsningar styrelsen för Etelhem fiberförening