Uppsägning av abonnemang
I Etelhem Fiber Ekonomisk Förening.
Uppsägning ska ske skriftligen till föreningen och avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägning.
Kontakta alltid fiberföreningen när du ska flytta.
Fiberföreningen sköter kontakten med Telia när du sagt upp ditt abonnemang.

Medlemsansökan
För att få tillgång till fibernätet när du flyttar till Etelhem, behöver du kontakta fiberföreningen.
Fiberföreningen sköter kontakten med Telia när du gjort din ansökan om att bli medlem.
Följ länken här nedan för att komma till information för  ansökan om medlemssap / nyanslutning.
Välkommen!