Hembygdsföreningen

Välkommen till vår förening och några av de aktiviteter vi arbetar med och brinner för!

För att ta del av våra aktiviteter, se socknens facebooksida: Ett levande Etelhem

För kontakt med styrelsen: etelhemshembygdsforening@gmail.com
 

Styrelsens medlemmar 2023
Ordförande:   Eric Etelwest

Vice ordf.:        Ola Eriksson

Sekreterare:   Jennie Nygren
Kassör:             Therese Bäck

Ledamot:        Jonas Fredriksson

Ledamot:        Anna Hård
Suppleant:     Fideli Pettersson
Suppleant:     Rickard Tomasson Roth
Suppleant:    Johnny Wahlgren
Suppleant:     Kenneth Larsson

Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson) Hageby Träsk (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)

Besök gärna Hageby Vandringsled (mer info under fliken
Hageby vandringsled).