Historia

Etelhems Hembygdsförening bildades 1973, med 37 medlemmar och en medlemsavgift på 10 kr.  Bakgrunden var en önskan om att ta tillvara på gamla föremål från bygden, samt att ordna olika bygdeaktiviteter.   
  Föreningen kunde bildas då Sven Pettersson, Nygårds, testamenterade en summa pengar och en hel del föremål, som grundplåt till ett hembygdsmuseum.
  Föreningen äger hembygdsmuséet i Järnvägsparken och har där samlat gamla föremål i en betydande mängd från bygden, samt även en fotosamling. 1987 påbörjades utbyggnaden av muséet. 
  Etelhems Hembygdsförening har rustat en kvarn (skänkt av Alfred Andersson 1980), och har även byggt en troltun runt Järnvägsparken, som också ägs av föreningen.  Ängshävdsavtal finns med Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen.
  Nygårdsmuséet är skänkt av Ola Eriksson och Ingemar Pettersson. 


Ordförande i Etelhems Hembygdsförening:
1973 - 81               Gun-Britt Lautin
1982 - 83               Roland Elfert      
1984 - 90 (april)  Ingemar Bergwall
1990 (v. ordf.)      Bengt Fridlund      
1991 - 92               Nils-Erik Bergwall  
1993 - 97               Margaretha Swartling
1998 - 2019          Yngve Widén                 
2019                        Camilla Lönnerby Larsson
2020 -                     Eric Etelwest

Traditionsenligt Midsommarfirande i Järnvägsparken (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)
Traditionsenligt Midsommarfirande i Järnvägsparken (Foto: Camilla Lönnerby Larsson)