Sigvalde badplats

Sigvaldebadet i Etelhem sköts av Hembygdsföreningen i Etelhem sedan 2021. Badet har under åren 2021 och 2022 restaurerats och kompletterats med nya bryggor samt ny sandbotten. Detta har varit möjligt tack vare finansiering från EU, via Jordbruksverket och Leader.
Finansiering från Leader, allt ideellt arbete och privat finansiering har varit en förutsättning för att badet finns kvar.